Работа с Visual Studio.Net            Читаем тут: https://snovonovo.ru/akt-vandalizma-na-stele-byvshej-sinagogi.html  


Содержание